EXPOSICIÓ

Accés directe. Joan Miró.

Criatures singulars


Horaris i ubicacions

Tancar

Pestañas principales

Quan, a finals dels anys quaranta, Miró va descobrir les possibilitats expressives de la litografia en color, es va convertir en un dels seus mitjans d'expressió preferits. L'exposició mostra una sèrie de litografies realitzades durant la dècada dels setanta que revelen l'ús que Miró fa d'aquesta tècnica per aconseguir una expressió espontània i directa. Una galeria de criatures antropomòrfiques, infantils i encisadores, però també grotesques i amenaçadores, interpel•len l'espectador amb la seva presència intemporal i la seva força suggestiva.

Aquest cicle de petites exposicions pretén acostar l'art del nostre temps a l'experiència del públic. Periòdicament, es mostren obres de la Col•lecció d'Art Contemporani "la Caixa" seleccionades perquè ens fan pensar en les relacions que establim amb el nostre context actual.


Segueix investigant
Temàtiques relacionades:
Públics: