Animals a les lletres, les paraules i els textos


Horaris i ubicacions

Tancar

Pestañas principales

A l'antic Egipte, l'escriptura jeroglífica es converteix en expressió artística, ja que reprodueix en els seus signes/lletres de manera naturalista els éssers vius i els objectes inerts de l'entorn. D'altra banda, les expressions artístiques es componen de signes de l'escriptura jeroglífica per transmetre un missatge que transcendeix la simple aparença física de la composició plàstica. Els signes de l'escriptura jeroglífica, tant si es fan servir per formar paraules i textos com si es colen dins d'una pintura, un relleu o una escultura, indirectament es converteixen en un mitjà per aproximar-se a la percepció que tenien els antics egipcis de la natura, incloent-hi el món animal.
En paral·lel a les arts plàstiques, els textos inclouen una informació molt rica i variada sobre la percepció del món animal que tenien els antics egipcis, sobre l'estreta relació que guardaven amb els seus animals de companyia, sobre la por que sentien cap als animals potencialment perillosos, sobre el valor que donaven als animals domèstics. Així, els textos literaris o els documents de tipus privat o administratiu ens acosten al món animal d'una manera complexa i plena de matisos.


Segueix investigant
Temàtiques relacionades:
Públics: