CONFERÈNCIA

Big Data: societat i mobilitat humana


Horaris i ubicacions

Tancar

Pestañas principales

La penetració de les TIC està convertint els ciutadans en productors, intercanviadors i consumidors d'una quantitat creixent d'informació, fet que genera un volum enorme de dades heterogènies. La recollida d'aquestes dades permet analitzar les seves preferències i comportaments. La geolocalització de la telefonia mòbil ens permet saber on i quan es troben els usuaris. Tenim dades de consum energètic, de comerç electrònic, i hi ha noves formes de relació social, com també noves activitats com ara el teletreball. La gran quantitat de dades disponibles i el desenvolupament d'eines d'anàlisi contribueixen a millorar les teories sobre mobilitat humana, i la seva influència en processos de formació d'opinió i canvis culturals, com també l'evolució de les ciutats. Tot això permet construir nous models de simulació per gestionar els serveis urbans i adaptar les ofertes empresarials a les necessitats reals dels clients. El repte és com es pot analitzar tot aquest cabal d'informació i treure'n profit.


Segueix investigant
Temàtiques relacionades:
Públics: