Conferencia inaugural: Europa com a problema, la democràcia como a solució


Horaris i ubicacions

Tancar

Pestañas principales

Aquests últims anys, una confusa amalgama d'actors i institucions ha governat Europa. La gestió de la crisi ha estat ineficaç i també opaca i irresponsable des del punt de vista democràtic, ja que ni ha generat creixement ni ha permès rendir comptes. A més, ha creat una fractura important entre creditors i deutors, nord i sud, centre i perifèria i membres i no membres de la zona euro, fet que ha generat un problema de legitimitat democràtica a la Unió Europea, i ha deteriorat el suport i la confiança ciutadana al projecte d'integració, que alhora ha encoratjat l'auge dels populismes euroescèptics i xenòfobs. Governar és triar entre alternatives. En una societat democràtica aquestes alternatives s'agrupen al voltant de tres dimensions, de manera que permet a la ciutadania triar entre polítics, polítiques i, també, polis o politeia, és a dir, la forma de govern. Ara apliquem aquest senzill test a la política europea. Els ciutadans europeus trien els seus polítics? Els ciutadans europeus trien les polítiques amb les quals se'ls governa? I, per últim, els ciutadans europeus trien la forma de govern d'Europa? La resposta és clara: no. Tot el que falta al procés d'integració europeu està resumit en aquesta triple mancança. Reinventar Europa suposa prendre's seriosament aquestes tres dimensions. En la seva absència, Europa no tindrà govern, sinó governança, que no és res més que un "governar sense govern". Però aquest mètode de governar sense govern amb el qual hem governat fins ara està exhaurit, tant en eficàcia com en legitimitat. Europa s'ha quedat, arran de la crisi de l'euro, en una penosa terra de ningú. En aquesta terra de ningú les fractures polítiques, econòmiques i socials es consoliden i els danys a la democràcia es multipliquen. Reinventar Europa suposa posar fi a aquestes divisions i aconseguir que el projecte europeu faci possible tant la convergència econòmica com la recuperació de la sobirania ciutadana.


A càrrec de:

José Ignacio Torreblanca, profesor de Ciencia política. Director de la Oficina en Madrid del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores. 

Segueix investigant
Temàtiques relacionades:
Públics: