Cicle

XIX Curs de pensament i cultura clàssica

De la societat antiga als nostres dies: el mirall de la saviesa clàssica


Pestañas principales

Múltiples factors que intervenen en el complex engranatge de la vida en comunitat són els mateixos des del naixement de les primeres societats. Per això, conèixer algunes particularitats dels pobles antics i observar la manera en què van donar resposta a les variades necessitats socials no tan sols ens ajuda a comprendre la nostra situació, sinó que a més ens proporciona opcions idònies per resoldre problemes actuals.

La relació entre individu i grup, el desig de transcendència, la forma de conducta adequada o el repte de l'educació són només alguns exemples dels temes sobre els quals l'home reflexiona des de temps immemorials, i sobre els quals el món clàssic ha fet aportacions que cal tenir en compte i recordar.