Cicle

La ciència de l'art

Reptes de la neuroestètica


Pestañas principales

L'art és consubstancial a la naturalesa humana. La creativitat artística és, sens dubte, un producte de la ment humana, com també ho és el gaudi intel•lectual que produeixen les manifestacions artístiques en l'observador i en l'artista que les crea. En aquest sentit, es pot constatar que hi ha un significat biològic de l'art que justifica la seva aparició en totes les civilitzacions, cultures i èpoques; malgrat això, avui dia, el plaer intel•lectual que ens produeix l'art continua sent una incògnita. En aquest context, la neuroestètica pretén explicar científicament, des de la neurociència, tant la producció com la comprensió de l'art, per oferir respostes a preguntes com ara: ¿per què l'art ens provoca plaer mental? Es pot explicar la resposta del cervell quan contemplem una obra artística? En què consisteix la capacitat estètica humana i quin n'és el significat tant cognitiu com evolutiu? Es poden extreure principis universals de com el cervell produeix i aprecia l'art més enllà de les dimensions culturals o espirituals? És a dir, es pot parlar d'una "ciència de l'art"?


A priori, la ciència i l'art semblen realitats antitètiques: la ciència utilitza principis generals i explicacions metòdiques; l'art, d'altra banda, és una activitat humana que al•ludeix a conceptes com la subjectivitat, la llibertat, l'originalitat o la creativitat. Així doncs, semblaria paradoxal intentar explicar la base científica de la genialitat, descriure les regles de la transcendència, del gaudi intel•lectual, o desenvolupar algoritmes que prediguin la creativitat o el geni. No obstant això, els avenços actuals en investigació neurobiològica ens ofereixen una visió del cervell en la qual s'intueix la base neuronal d'alguns d'aquests processos. Per sort, el misteri continua. Encara és aviat per conèixer les xarxes neuronals que van generar el geni de Dalí, Beethoven o Ramón y Cajal, però sí que podrem conèixer algunes de les claus sobre el funcionament del cervell durant el procés creatiu de l'artista i de la fruïció estètica en l'espectador, fet impensable fa uns quants anys.


En definitiva, aquest cicle de conferències –coorganitzat per la Unitat de Cultura Científica de la Delegació del CSIC a les Illes Balears i l'Obra Social "la Caixa"– s'adreça a tot aquell que tingui interès a entendre una mica millor aquesta estructura meravellosa i complexa que és el cervell humà, de la mà de l'art i la neurociència amb la col•laboració d'alguns dels investigadors i divulgadors espanyols més destacats en el camp de la neuroestètica a escala internacional.

 

En colaboració amb la delegació del CSIC a les Illes Balears.