Cicle

La ciència vista a través dels ulls de Premis Nobel


Pestañas principales

Aquest cicle, organitzat per l'Obra Social "la Caixa" i la Reial Acadèmia Europea de Doctors, se celebrarà a CosmoCaixa el primer semestre del 2018. El programa pretén acostar alguns aspectes interessants dels descobriments científics a les persones amb curiositat per aprendre i amb passió per descobrir, a través d'un cicle de conferències en el qual cinc celebritats del Premi Nobel exposaran la seva visió d'alguns temes estimulants, i de vegades controvertits, en les disciplines de medicina, química i física. Les persones guanyadores del Premi Nobel convidades són:

29 de gener: Aaron Ciechanover. Metge, Premi Nobel de Química 2004 pel descobriment que va fer de les funcions de les ubiquitines, sistema que utilitzen les cèl·lules del cos per desprendre's dels rebuigs a través del reciclatge de les seves proteïnes.

6 de febrer: Ada Yonath. Química, Premi Nobel de Química 2009 pel descobriment que va fer de l'estructura dels ribosomes, macromolècules responsables de la síntesi de proteïnes. Les seves contribucions han permès la investigació en l'ús efectiu d'antibiòtics i el disseny de fàrmacs en els quals es redueixin els efectes secundaris.

20 de febrer: Erwin Neher. Biofísic, Premi Nobel de Medicina 1991 pel descobriment que va fer dels canals de comunicació entre les cèl·lules a través de corrents de ions i gràcies a una tècnica que va inventar per fer possible aquesta visualització.

22 de març: Richard Roberts. Bioquímic, Premi Nobel de Medicina 1993 pel descobriment que va fer sobre els introns, petits fragments d'ADN gràcies als quals es pot constatar que la informació que conté un gen no està disposada de manera contínua, sinó que es troba fraccionada.

26 de abril: Jerome Friedman. Premi Nóbel Física 1990 pel descobriment que va fer sobre els quarks que van canviar la visió que teníem de l'estructura bàsica de la matèria i va alterar el futur desenvolupament de la física de partícules. 

7 de juny: Sheldon Lee Glashow. Físic. Premi Nóbel de Física 1979 pel model estàndard de la física de partícules elementals i la teoria electrodébil.


Activitats del cicle
  • Richard Roberts: Els conreus transgènics són segurs?

   CosmoCaixa Barcelona. Dijous 22 de març de 2018

   Tot i que alguns països desenvolupats s'oposen a l'ús d'organismes genèticament modificats (OGM) per raons polítiques i econòmiques específiques, el seu ús és una eina eficaç per prevenir la fam i les malalties per carència en països en desenvolupament.

   La investigació i les noves tecnologies han aconseguit millorar la producció de conreus i augmentar notablement el valor nutricional d'aquestes mateixes collites. Hi ha una gran controvèrsia pel que fa a la seguretat dels conreus biotecnològics, però s'han estat consumint durant anys sense conseqüències adverses discernibles. Els beneficis dels OGM són clars, i es podrien fer servir per alimentar les poblacions desnodrides, però la pregunta a debat és: com es pot justificar el fet d'intentar aturar aquest tipus de tecnologia i no oferir solucions contra la malnutrició?

  • 4.00 €
  • Entrades
  • Aaron Ciechanover: Desarrollo de Medicamentos en el sigo XXI

   CosmoCaixa Barcelona. Dilluns 29 de gener de 2018

   Al darnos cuenta de que pacientes con enfermedades supuestamente parecidas (por ejemplo, cáncer de mama y cáncer de próstata) responden de manera diferente a tratamientos similares, se ha empezado a comprender que dichas enfermedades aparentemente iguales, en realidad, tienen distinta base mecanicista y molecular.

  • 4.00 €
  • Entrades
  • Ada Yonath: Desde la Ciencia Básica a los antibióticos mejorados

   CosmoCaixa Barcelona. Dimarts 6 de febrer de 2018

   Uno de los grandes problemas que presentan los antibióticos es la resistencia que las bacterias muestran ante ellos una vez que se "acostumbran" a su presencia. Esta resistencia de las bacterias resta capacidad y eficacia a la acción terapéutica de los antibióticos.  

  • 4.00 €
  • Entrades
  • Erwin Neher: Canales iónicos

   CosmoCaixa Barcelona. Dimarts 20 de febrer de 2018

   Los canales iónicos no solo están presentes en las células excitables eléctricamente, como en nervios y músculos, sino en prácticamente todos los tipos de células de nuestro cuerpo que intervienen en una variedad de funciones fisiológicas. Son objetivos principales de medicamentos y que la disfunción de los canales de iones subyace a una variedad cada vez más amplia de enfermedades.

  • 4.00 €
  • Entrades