Cicle

La ciència vista a través dels ulls de Premis Nobel


Pestañas principales

Aquest cicle, organitzat per l'Obra Social "la Caixa" i la Reial Acadèmia Europea de Doctors, se celebrarà a CosmoCaixa el primer semestre del 2018. El programa pretén acostar alguns aspectes interessants dels descobriments científics a les persones amb curiositat per aprendre i amb passió per descobrir, a través d'un cicle de conferències en el qual cinc celebritats del Premi Nobel exposaran la seva visió d'alguns temes estimulants, i de vegades controvertits, en les disciplines de medicina, química i física. Les persones guanyadores del Premi Nobel convidades són:

29 de gener: Aaron Ciechanover. Metge, Premi Nobel de Química 2004 pel descobriment que va fer de les funcions de les ubiquitines, sistema que utilitzen les cèl·lules del cos per desprendre's dels rebuigs a través del reciclatge de les seves proteïnes.

6 de febrer: Ada Yonath. Química, Premi Nobel de Química 2009 pel descobriment que va fer de l'estructura dels ribosomes, macromolècules responsables de la síntesi de proteïnes. Les seves contribucions han permès la investigació en l'ús efectiu d'antibiòtics i el disseny de fàrmacs en els quals es redueixin els efectes secundaris.

20 de febrer: Erwin Neher. Biofísic, Premi Nobel de Medicina 1991 pel descobriment que va fer dels canals de comunicació entre les cèl·lules a través de corrents de ions i gràcies a una tècnica que va inventar per fer possible aquesta visualització.

22 de març: Richard Roberts. Bioquímic, Premi Nobel de Medicina 1993 pel descobriment que va fer sobre els introns, petits fragments d'ADN gràcies als quals es pot constatar que la informació que conté un gen no està disposada de manera contínua, sinó que es troba fraccionada.

26 de abril: Jerome Friedman. Premi Nóbel Física 1990 pel descobriment que va fer sobre els quarks que van canviar la visió que teníem de l'estructura bàsica de la matèria i va alterar el futur desenvolupament de la física de partícules. 

7 de juny: Sheldon Lee Glashow. Físic. Premi Nóbel de Física 1979 pel model estàndard de la física de partícules elementals i la teoria electrodébil.


Activitats del cicle
  • Aaron Ciechanover: desenvolupament de medicaments al segle XXI

   CosmoCaixa Barcelona. Dilluns 29 de gener de 2018

   En adonar-nos que pacients amb malalties suposadament semblants (per exemple, càncer de mama i càncer de pròstata) responen de manera diferent a tractaments similars, s'ha començat a comprendre que aquestes malalties aparentment iguals, en realitat, tenen diferent base mecanicista i molecular. 

  • 4.00 €
  • Entrades
  • Ada Yonath: des de la ciència bàsica als antibiòtics millorats

   CosmoCaixa Barcelona. Dimarts 6 de febrer de 2018

   Un dels grans problemes que presenten els antibiòtics és la resistència que els bacteris hi mostren una vegada que "s'acostumen" a la seva presència. Aquesta resistència dels bacteris resta capacitat i eficàcia a l'acció terapèutica dels antibiòtics. 

  • 4.00 €
  • Entrades
  • Erwin Neher: canals iònics

   CosmoCaixa Barcelona. Dimarts 20 de febrer de 2018

   Els canals iònics no tan sols estan presents a les cèl·lules excitables elèctricament, com en nervis i músculs, sinó en pràcticament tots els tipus de cèl·lules del nostre cos que intervenen en una varietat de funcions fisiològiques. Són objectius principals de medicaments i la disfunció dels canals de ions és subjacent a una varietat cada vegada més àmplia de malalties.

  • 4.00 €
  • Entrades
  • Richard Roberts: Els conreus transgènics són segurs?

   CosmoCaixa Barcelona. Dijous 22 de març de 2018

   Tot i que alguns països desenvolupats s'oposen a l'ús d'organismes genèticament modificats (OGM) per raons polítiques i econòmiques específiques, el seu ús és una eina eficaç per prevenir la fam i les malalties per carència en països en desenvolupament.

   La investigació i les noves tecnologies han aconseguit millorar la producció de conreus i augmentar notablement el valor nutricional d'aquestes mateixes collites. Hi ha una gran controvèrsia pel que fa a la seguretat dels conreus biotecnològics, però s'han estat consumint durant anys sense conseqüències adverses discernibles. Els beneficis dels OGM són clars, i es podrien fer servir per alimentar les poblacions desnodrides, però la pregunta a debat és: com es pot justificar el fet d'intentar aturar aquest tipus de tecnologia i no oferir solucions contra la malnutrició?

  • 4.00 €
  • Entrades
  • Jerome Friedman: Estem fets realment de quarks?

   CosmoCaixa Barcelona. Dijous 26 d'abril de 2018

   El descobriment dels quarks va canviar la visió que teníem de l'estructura bàsica de la matèria i va alterar el desenvolupament futur de la física de partícules.

  • 4.00 €
  • Entrades
  • Sheldon Lee Glashow: Els grans descobriments accidentals

   CosmoCaixa Barcelona. Dijous 7 de juny de 2018

   El Dr. Sheldon Lee Glashow parlarà sobre els descobriments científicament valuosos que no es produeixen com a resultat de l'anomenat mètode científic (formulació d'hipòtesis, prova i acceptació o rebuig posteriors), sinó de manera accidental o casual, com una troballa accidental no buscada.

  • 4.00 €
  • Entrades