Cicle

Les raons de l'emoció


Pestañas principales

La vella idea il·lustrada que la raó és la clau definitòria de l'essència humana ha donat pas a un interès cada vegada major, per part de la ciència, cap a l'estudi de l'emoció com un element bàsic del que ens fa humans. Encara que les emocions contribueixen a modelar i dirigir les nostres vides, les seves maneres d'acció sòn molt variats. Una perspectiva actualitzada i profunda de les recerques més recents, al voltant d'algunes emocions humanes.