Cicle

Mediterrani. Dels enigmes del món al misteri de l' ànima


Pestañas principales

El cicle comprèn un seguit de conferències que introdueixen la història de la Mediterrània antiga (vida, costums i aportacions), com també diferents aspectes de la cultura grecollatina, eix central de la mostra. Destaquen algunes figures mitològiques que han organitzat la imatge del Mediterrani, com Hèracles o Hèrcules, i Ulisses, i trets culturals innovadors, com la ciutat grega, diferent de la del Pròxim Orient antic, el qüestionament del món i de l'home per part del filòsof (que també hauria hagut de presidir la ciutat, segons Plató), i l'aparició de déus salvadors de l'ànima, que responien a una nova concepció de l'ésser humà i del seu lloc al món.