Cicle

Temps de sèries


Pestañas principales

Juntament amb l'horitzó d'expectatives que les sèries contemporànies han despertat en els espectadors, un dels fils que travessa l'anomenada tercera edat d'or de la televisió és l'imaginari temporal. Entre l'encadenament amb el passat i l'anhel de futur, de novetat, la serialitat sempre ha estat un retrat fidel de la vivència del temps en cada moment històric d'ençà que la cultura de masses va esperonar la lògica del consum cultural. ¿Quin temps viuen i ens fan viure les sèries contemporànies? ¿Quina és la herència que han rebut de la temporalitat d'altres mitjans? ¿Es produeix una superposició amb la temporalitat del cinema? ¿Com sobreviu la tragèdia en el temps de la connexió permanent? ¿Hi ha un final del temps en la serialitat contemporània o vivim en el temps del final? 

Cicle coordinat per Ivan Pintor, professor de Comunicació audiovisual a la UPF.