CURS - JORNADA

Com es pot estimular els joves a estudiar ciències?

Jornada sobre experiències en promoció de vocacions científiques i tecnològiques

 • Presentacion del evento

  Enlaces a Redes Sociales

  La jornada presentarà els resultats de l'estudi sobre l'impacte de les activitats de divulgació científica i un conjunt d'experiències adreçades als joves per tal d'estimular-los a poder ser científics.

  Més informació i altres ubicacions

  TANCAR
  CosmoCaixa Barcelona 

  4 de febrer de 2015

  Més informació i altres ubicacions
  • Adreça:

   Carrer Isaac Newton, 26 Barcelona, Barcelona

  • Horari:

   De 9.00 a 17.00 h

  • Promocions:

   50% de dte. clients "la Caixa"

  • Reserves:

  La jornada en un minut

  • El benestar de la societat moderna depèn en gran mesura de l'avenç continu dels coneixements científics. Els canvis tecnològics i científics de la darrera dècada han estat extraordinaris i fruit d'un treball de molts professionals. La força de treball dels canvis de la nostra societat requereix una alta qualificació professional, i els científics i els tecnòlegs, en les seves diferents disciplines, són clau per al desenvolupament i motor de molts dels futurs canvis que afectaran la nostra vida de cada dia. Per tant necessitem professionals, professionals de la ciència i la tecnologia.

  • Els museus de ciència cada vegada tenen un paper més actiu en la mediació i punt de trobada entre els científics i la ciutadania. Són agents actius en aquesta trobada necessària per tal de compartir els reptes i les decisions. I els museus són part activa a l'hora d'estimular els joves estudiants perquè acceptin l'aventura, el repte, la professió de convertir-se en científics.
   CosmoCaixa, la FECYT i everis han promogut una avaluació per identificar l'impacte de les activitats de divulgació científica per afavorir l'estímul de les vocacions científiques.

  • Anar a un museu de ciència ajuda els joves a decidir-se per la ciència? Les activitats de divulgació científica són un element  més en la cadena d'influències per als joves perquè decideixin ser uns professionals de la ciència i la tecnologia?
   Aquesta jornada presentarà els resultats d'aquest estudi i un conjunt d'experiències adreçades als joves per estimular-los a poder ser científics. I alhora presentarem un kit pràctic d'avaluació que ens pot ajudar a predir si les activitats que volem fer ajuden o no, o en quina intensitat, en la promoció de vocacions científiques.

  Cinc idees clau

  Botones de las ideas clave
  TANCAR
  Tenim un dèficit de vocacions cientificotecnològiques

  "Més preocupant és l'evidència que el curs 2009-2010, a batxillerat, només un 44% dels alumnes espanyols van triar ciències o tecnologia, la qual cosa representa una caiguda de 7 punts respecte de les dades del curs 2001-2002." La falta de ingenieros y su impacto en el sector TIC. everis (2012).

  TANCAR
  Per al desenvolupament de l'estat del benestar calen professionals científics i tecnològics.

  La necessitat d'entendre la racionalitat de les decisions dels estudiants respecte de les seves vocacions, en funció del conjunt de factors influents (socials, acadèmics, familiars…) als quals estan sotmesos, amb la finalitat d'ajudar a focalitzar les accions encaminades a fomentar les vocacions cientificotecnològiques.

  TANCAR
  Com es poden pensar activitats que fomentin l'interès per la ciència?

  Estudiar els factors que incideixen en els alumnes de 3r i 4t d'ESO a l'hora de triar una vocació ha permès elaborar una sèrie de recomanacions encaminades a promoure les vocacions STEM en el futur.

  TANCAR
  Els factors que incideixen en el jovent a l'hora de decidir l'orientació acadèmica.

  "Vocació (del ll. vocatîo, acció de trucar). 1. f. Inspiració amb què Déu truca a un estat, sobretot el religiós; 2. f. advocació; 3. f. Inclinació a qualsevol estat, professió o carrera; 4. f. ant. Convocació, crida". Reial Acadèmia Espanyola.

  TANCAR
  Els museus de ciència, mitjancers per promoure la cultura científica

  "Impacte (del ll. tardà impactus). 1. m. Xoc d'un projectil o d'un altre objecte contra alguna cosa; 2. m. Marca o senyal que deixa; 3. m. Efecte d'una força aplicada bruscament; 4. m. Cop emocional que produeix una notícia desconcertant". Reial Acadèmia Espanyola.