CONFERÈNCIA

De la polis a la cosmòpolis: una tensió irresolta


Horaris i ubicacions

Tancar

Pestañas principales

El naixement de la polis dóna lloc a un sentiment d'arrelament al territori del qual els mites d'autoctonia són una bona mostra; en contraposició, la ciutadania còsmica representa l'opció contrària, la de trencar les fronteres i ampliar l'horitzó.


Francesc Casadesús Bordoy, coordinador del cicle i professor de Filosofia grega de la Universitat de les Illes Balears, president de la Sociedad Ibérica de Filosofía Griega i president de la Secció Balear de la SEEC.

 

Coordinació del cicle: Francesc Casadesús, president de la Sociedad Ibérica de Filosofía Griega i president de la Secció Balear de la SEEC.

 

Crèdits:
Sol•licitats 1,5 crèdits de lliure configuració reconeguts per la Universitat de les Illes Balears.
Sol•licitats 1,5 crèdits per a Formació Permanent del Professorat, reconeguts per la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, segons l'ordre del BOCAIB del 22-1-2000.

 

Preu de la matrícula: 28 € (50% de descompte clients "la Caixa")
Per demanar els crèdits de lliure configuració s'ha de fer la inscripció i l'abonament de la matrícula al centre CaixaForum Palma.
 


A càrrec de:

Francesc Casadesús Bordoy, coordinador del cicle i professor de Filosofia grega de la Universitat de les Illes Balears, president de la Sociedad Ibérica de Filosofía Griega i president de la Secció Balear de la SEEC.

 

Coordinació del cicle: Francesc Casadesús, president de la Sociedad Ibérica de Filosofía Griega i president de la Secció Balear de la SEEC.

Segueix investigant
Temàtiques relacionades:
Públics: