CONFERÈNCIA

Economia, pràctiques socials i utilització dels animals a l'Egipte faraònic


Horaris i ubicacions

Tancar

Pestañas principales

La iconografia i els textos religiosos constitueixen dues de les manifestacions culturals més cèlebres de l'antic Egipte. No és estrany que, a falta de suficients documents administratius, els historiadors hagin recorregut abundantment a tots dos tipus de fonts amb l'objectiu de reconstruir l'organització econòmica del país. En el cas de l'ús dels animals, l'extraordinària riquesa i el naturalisme aparent dels relleus i de les escenes de temples i tombes semblen retratar fidelment el paper desenvolupat pels animals domèstics en l'economia, la dieta i la cultura dels antics egipcis. Res més lluny de la veritat, malgrat això. Les excavacions arqueològiques i l'anàlisi crítica de les fonts escrites revelen pautes de consum i d'explotació dels animals molt diferents segons les regions i els grups socials, sovint en una contrast clar amb el contingut de les fonts i la iconografia oficials. D'aquesta manera, el paper del bestiar boví, oví i porcí, la competència entre pastors i agricultors (tant egipcis com estrangers: nubis, libis i cananeus), o l'oposició aparent entre la "cultura del lli" egípcia i la "cultura de la llana" del Pròxim Orient, obren noves pistes d'estudi sobre l'aprofitament dels animals domèstics al vall del Nil i sobre les pràctiques socials i culturals elaborades al seu voltant. 


Segueix investigant
Temàtiques relacionades:
Públics: