Cicle

CaixaEscena


Pestañas principales

CaixaEscena és un programa que fomenta el teatre a l'escola, amb l'objectiu de contribuir a millorar el rendiment curricular dels alumnes i afavorir-ne el desenvolupament integral, gràcies als valors intrínsecs de la pràctica teatral: respecte, expressió, cooperació, treball en equip, esforç, iniciativa, etc., i fomentar l'interès per les arts escèniques més enllà del context escolar.

Entra al web del programa: www.caixaescena.org