EXPOSICIÓ

El Greco. La mirada de Rusiñol

Visita dinamizada


Horaris i ubicacions

Tancar

Pestañas principales

L'exposició "El Greco. La mirada de Rusiñol" s'emmarca en la commemoració del quart centenari de la mort d'El Greco. L'exposició destaca l'aportació del pintor i escriptor Santiago Rusiñol (1861-1931) en el procés de revaloració d'El Greco que va tenir lloc a finals del segle XIX, i l'empremta de la pintura del Greco, allunyada de l'academicisme i fortament espiritual, en els inicis de l'art modern.

Rusiñol va proposar El Greco com un paradigma de modernitat i l'estendard del seu nou credo artístic. En va reivindicar els valors subjectius i espirituals, com també la força expressiva de les seves obres més originals. Va ser l'emblema de la seva visió renovadora, compartida per Zuloaga i per escriptors com Azorín i Baroja, també representats a l'exposició.

La visita dinamitzada s'adapta als diversos nivells escolars i es planteja a partir del diàleg entre l'educador i els alumnes. Els materials didàctics conviden els participants a observar i a analitzar, alhora que permeten establir relacions entre l'experiència i les obres de l'exposició.

En aquesta ocasió podrem conèixer la figura i l'obra del Greco i de Santiago Rusiñol, tot observant i analitzant l'estil i les temàtiques del Greco i l'apropiació que en farà Santiago Rusiñol, qui amb el seu propi llenguatge els convertirà en elements d'un art nou i modern.


Segueix investigant
Temàtiques educatives:
Nivells educatius: