TALLER

El pes d'un gest

Taller Distància Curta


Horaris i ubicacions

Tancar

Pestañas principales

Tots considerem que les obres d'art ens diuen coses molt importants, però, què hi podem dir nosaltres? Al cap i la fi, interpretar l'art és mantenir una conversa i, per establir qualsevol conversa, cal que les dues parts hi intervinguin activament. El taller "Distància curta" vol propiciar que es produeixi aquest diàleg, i de la manera més rica possible.

El taller proposa un nou format en què son els alumnes els qui adquireixen un paper actiu com a espectadors i van construint el discurs mentre l'educador opera com a guia per a l'aprenentatge. A partir de l'observació, el diàleg i la utilització de materials didàctics, en aquesta ocasió explorarem les obres de les col·leccions d'art contemporani de "la Caixa" i del MACBA: Dike, de Carl André, Waste Land, de Juan Muñoz, Pelle di cedro, de Giuseppe Penone i Serie VIII: "La Magie", de Brassaï.

Aquestes peces ens permetran treballar un conjunt d'aspectes relatius tant a qüestions espacials com conceptuals al voltant del concepte de mur: el ritme i la seriació, la divisió i la creació d'espais, el mur com a barrera, com a talaia, com a suport creatiu...

Després del diàleg a l'entorn d'aquests i d'altres temes, farem una proposta plàstica en què descobrirem com podem fer servir diferents mitjans per donar forma a les idees que hem treballat.


Segueix investigant
Temàtiques educatives:
Nivells educatius: