CURS - JORNADA

I Jornades sobre l'Ensenyament de la Física i la Química a Secundària

La ciència d'allò quotidià


Horaris i ubicacions

Tancar

Pestañas principales

Les jornades versaran sobre l'ensenyament de la física i la química a secundària i se centraran en la utilització de contextos quotidians per tractar els temes fonamentals de la física i la química. S'explorarà a través de diverses propostes didàctiques com aquests contextos quotidians permeten tractar els conceptes bàsics de la física i la química amb una garantia de motivació dels estudiants més elevada i d'èxit en els aprenentatges.

Programa detallat al web del Consell General dels Il·lustres Col·legis Oficials de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències: www.consejogeneralcdl.es


Segueix investigant
Temàtiques educatives:
Nivells educatius: