CURS - JORNADA

I Jornades sobre l'Ensenyament de les Ciències a Infantil i Primària

L'exploració i la indagació a l'aula


Horaris i ubicacions

Tancar

Pestañas principales

Les jornades tractaran sobre l'ensenyament de les ciències en l'educació infantil i primària. Prestarem atenció especialment a les activitats d'exploració i indagació a l'aula, i en concret, a la manera de presentar-les, planificar-les i dur-les a terme. També oferirem recursos experimentals de ciència que serveixin al professorat com eines de motivació de l'alumnat.


En col·laboració amb:
Segueix investigant
Temàtiques educatives:
Nivells educatius: