CURS - JORNADA

I Jornades sobre l'Ensenyament de les Ciències a Infantil i Primària


Horaris i ubicacions

Tancar

Pestañas principales

Les jornades trractaran sobre l'ensenyament de les ciències en l'educació infantil i primària. Prestarem atenció especialment a les activitats d'exploració i indagació a l'aula, i en concret, a la manera de presentar-les, planificar-les i dur-les a terme. També oferirem recursos experimentals de ciència que serveixin al professorat com eines de motivació de l'alumnat.


Segueix investigant
Temàtiques educatives:
Nivells educatius: