Robots, intel·ligències artificials i la singularitat tecnològica


Horaris i ubicacions

Tancar

Pestañas principales

En els darrers cinquanta anys, el ritme de les innovacions i els canvis tecnològics s'ha accelerat de forma sostinguda. D'altra banda, el temps que han necessitat les diferents invencions bàsiques per popularitzar-se i ser utilitzades massivament per la població no ha parat de disminuir. Els canvis socials i econòmics induïts per l'ús de la tecnologia són cada vegada més freqüents, i la seva implantació i difusió és cada vegada més ràpida. Aquestes tendències probablement seguiran en un futur i s'acceleraran cada vegada més.

D'altra banda, l'ésser humà sempre ha volgut disposar d'"ajudants obedients" amb capacitats semblants a les seves. D'aquí el recurs a esclaus i, més tard, a imaginar homuncles, gòlems o robots electromecànics. Inicialment, el robot (de fet, una intel·ligència artificial mòbil) ha representat en la ficció una al·legoria del maquinisme per criticar la imatge d'una societat tecnificada i controlada per màquines de tota mena. Després d'imatges clàssiques com HAL 9000 de 2001: una odissea de l'espai, R2D2 de Star Wars o els Terminator, el concepte s'ha establert fins i tot en la biotecnologia i els robots o androides moderns vindrien a ser els replicants de Blade Runner.

Cal preguntar-se també què passarà el dia que aquestes intel·ligències artificials siguin una realitat. Com serà la història després d'això? Com es construirà el futur quan els seus "constructors" siguin humans i, també, intel·ligències artificials? D'això tracta la hipòtesi de la anomenada "singularitat tecnològica".

Per això, parlar de robots, intel·ligències artificials i la singularitat tecnològica no és res més que parlar d'unes possibilitats prou reals que la ciència i la tecnologia d'avui fan possibles en un futur més o menys proper.

A càrrec de Miquel Barceló Garcia. Professor de la Facultat d'Informàtica de la Universitat Politècnica de Catalunya i especialista (autor, traductor, editor, etc.) en la narrativa de ciència-ficció.


Segueix investigant
Temàtiques educatives:
Nivells educatius: