EXPOSICIÓ

Temps del Romànic. Art, vida i consciència. Visita comentada


Horaris i ubicacions

Tancar

Pestañas principales

En el context del conveni per al programa Romànic Obert (http://www.romanicobert.cat) signat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i l'Obra Social "la Caixa", a través del qual es duu a terme una tasca de restauració i millora de béns del territori i el desenvolupament d'un web, s'acorda fer una exposició que divulgui de manera innovadora aquesta part del nostre llegat cultural.
El romànic està considerat el primer estil artístic internacional, i el seu abast va molt lligat a l'expansió del cristianisme arreu d'Europa.

Es tracta d'una exposició sense peces originals i itinerant que té com un dels principals objectius portar a l'espectador a imaginar-se les persones darrera les pedres, els poderosos eclesiàstics i senyors que fan d'aquesta expressió cultural una exaltació del seu paper privilegiat, dels habitants que fan ús, que admiren, que temen. Així mateix, la visita ens permetrà copsar l'estètica d'una època, els avenços tècnics i la innovació del conjunt del romànic: un element patrimonial únic, singular dins i fora del nostre país.

La proposta expositiva planteja un recorregut transversal a partir de diversos discursos paral·lels o metàfores que, a més de donar-nos a conèixer les característiques principals del romànic, ens permetrà endinsar-nos en la societat, cultura, innovació i  béns que ens ha deixat. Per posar-ne un exemple, a partir d'un element clau en l'arquitectura com és el capitell, l'espectador podrà aprofundir en les seves característiques, com s'ha fet, qui l'ha fet, quina evolució ha tingut o, anant més enllà, descobrir com es manifestava la gent del romànic en els àmbits religiós, social i familiar. 
 

Segueix investigant
Temàtiques educatives:
Nivells educatius: