EXPOSICIÓ

Temps de malenconia. Creació i desengany a l'Espanya del Segle d'Or

Visita dinamitzada


Horaris i ubicacions

Tancar

Pestañas principales

Al llarg de la història, la malenconia ha adquirit fisonomies diferents en la cultura i en la mentalitat dels homes. En el Renaixement i el Barroc, coneix una veritable edat d'or i envaeix l'imaginari cultural i social, i fa un tomb en què passa de mal moral a un mite fundacional en la construcció de la modernitat europea. L'exposició recorre l'amplíssim ventall de temes, idees i símptomes que reuneix la malenconia, des de la bogeria i el geni creador, a la temptació del retir o la meditació sobre la mort.

La visita dinamitzada s'adapta als diversos nivells escolars i es planteja a partir del diàleg entre l'educador i els alumnes. Els materials didàctics conviden els participants a establir relacions entre l'experiència i les obres de l'exposició. Farem un recorregut per les diverses representacions de la malenconia que trobem a l'exposició, analitzant els elements simbòlics i treballant l'expressió de les emocions.


Segueix investigant
Temàtiques educatives:
Nivells educatius: