EXPOSICIÓ

Top Ciència: Sincrotró

Visita dinamitzada


Horaris i ubicacions

Tancar

Pestañas principales

Alba és un complex d'acceleradors d'electrons ubicat a Cerdanyola del Vallès destinat a produir llum de sincrotró. Les propietats de la llum de sincrotró, milions de vegades més brillant que la llum del sol, permeten als investigadors obtenir dades d'elevada qualitat i també poder fer experiments amb una gran versatilitat i rapidesa.
El sincrotró Alba es troba ubicat dins del parc de l'Alba, una àrea destinada a institucions públiques i privades de l'àmbit de la recerca i la tecnologia. Aquest clúster representa un espai d'acció estratègic amb la possibilitat de convertir-se en un motor econòmic, tecnològic i empresarial al sud d'Europa. Les sinergies existents amb la Universitat Autònoma de Barcelona i els centres de recerca CERCA o del CSIC, ubicats als encontorns del sincrotró Alba, afegeixen un alt valor a la seva ubicació.
El sincrotró Alba està format per un accelerador lineal, que es fa servir per generar i accelerar electrons; un sincrotró propulsor, on els electrons s'acceleren fins que assoleixen gairebé la velocitat de la llum, i un anell d'emmagatzematge, des d'on s'emet la llum de sincrotró cap a les diverses estacions experimentals.
Actualment disposa de set estacions, que es dediquen a fer experiments en l'àmbit de les ciències de la vida, la nanociència i propietats magnètiques i electròniques dels materials i la química, entre d'altres. El 2014 va iniciar la construcció de dues noves estacions experimentals que funcionaran el 2017 i el 2019, respectivament.
Els experiments que s'hi poden fer són molt diversos, gràcies a les tècniques de què disposa i a l'expertesa dels seus investigadors. Des de mitjan 2012, el sincrotró Alba ha acollit investigadors d'arreu del món i ha dut a terme nombrosos experiments. Dins l'àmbit de les ciències de la vida, el sincrotró Alba ha contribuït a resoldre l'estructura de diverses molècules i altres complexos biològics, conèixer el comportament de cèl·lules infectades per virus o tractades amb nanopartícules, etc. Pel que fa a l'àmbit de la química, al sincrotró Alba s'han dut a terme estudis sobre els processos catalítics en reaccions químiques, com també la detecció i la localització de contaminants en sòls i plantes, entre altres. El sincrotró Alba disposa de tècniques per estudiar nous materials a escala nanomètrica i ajudar a fabricar microdispositius. També s'han fet experiments de l'àmbit del patrimoni cultural i artístic per analitzar obres d'art de manera poc invasiva.
Durant la visita guiada s'explicarà aquest projecte i la recerca que s'està fent als alumnes.


Segueix investigant
Temàtiques educatives:
Nivells educatius: