CURS - JORNADA

Jornades sobre l'Ensenyament de la Física i la Química a Secundària

La ciència de la llum


Horaris i ubicacions

Tancar

Pestañas principales

Les jornades versaran sobre l'ensenyament de la física i la química a secundària i se centraran particularment en l'estudi de la llum en relació amb l'univers i experiències d'òptica física i geomètrica, donat que el 2015 és l'Any Internacional de la Llum. Es prestarà especial atenció a les activitats de modelització i d'indagació a l'aula. També s'oferiran recursos experimentals que serveixin al professorat com eines de motivació de l'alumnat.


Segueix investigant
Temàtiques educatives:
Nivells educatius: