CONFERÈNCIA

Ètica i governança

 • Presentacion del evento

  Enlaces a Redes Sociales

  Mecanismes de què disposem per formalitzar el compromís amb l'ètica i el bon govern.

  Més informació i altres ubicacions

  TANCAR

  El taller en un minut

  • Se centra en la identificació d'eines útils per a l'aplicació pràctica de l'ètica a la governança de les organit­zacions: mecanismes de què disposem per formalitzar explí­citament el compromís amb l'ètica i el bon govern –sistemes de gestió de compliment (compliance),

  • codis ètics, adhesió a principis prescriptors, polítiques, declaracions institucionals...–, eines que podem fer servir per desplegar l'ètica a través de l'organització: comitès d'ètica, certificacions, assignació es­pecífica de rols i responsabilitats, plans de comunicació o formació,

  • sistemes per controlar, sancionar, premiar o posar en marxa plans de millora dels comportaments ètics, quadre d'indicadors, etc.

  Altres conferències del cicle

  Listado de eventos
   • PÚBLIC GENERAL

    Ètica i funció directiva

    Passeig de Sant Joan, 108 Barcelona, Barcelona. 16 de febrer de 2016

    Quins són els fonaments ètics dels comportaments de les persones amb responsabilitats directives i de quines eines disposen per desenvolupar la seva funció amb integritat.

   • PÚBLIC GENERAL

    Ètica i gestió de persones

    Passeig de Sant Joan, 108 Barcelona, Barcelona. 15 de març de 2016

    El tracte a les persones, enteses com el material més sensible de les organitzacions, i la identificació de les eines de què disposem per aconseguir generar una cultura ètica interna.

Coorganitzat per: