EXPOSICIÓ

Experiment any 2100

Què ens espera a la Terra del futur?

 • Presentacion del evento

  Datos del Evento

  Enlaces a Redes Sociales

  Més informació i altres ubicacions

  TANCAR

  L'exposició en un minut

  • Com serà el futur? Com se sol dir, el futur és on passarem la resta de les nostres vides. Per tant, no és estrany que una preocupació constant dels éssers humans al llarg dels temps hagi estat preveure'l.

  • En aquesta exposició ens llançarem a l'aventura d'explorar, sempre des d'un punt de vista científic, com pot ser el nostre futur, tot identificant les anomenades «megatendències», es a dir, els grans canvis que es produeixen lentament en el si de la societat i que ens indiquen cap a on sembla que ens dirigim.

  • Descobrim les promeses i els reptes que el futur ens presenta i el que podem fer per aconseguir, entre tots, un futur millor!

  Cinc idees clau

  Botones de las ideas clave
  TANCAR
  El futur no està escrit!

  El futur no ha succeït. Llavors, com podem dir res sobre quelcom que encara no existeix? Podem especular, intuir, però aquest tipus de «prediccions» no són més vàlides que les que es puguin fer amb el tarot. Des del punt de vista científic, el que podem fer és observar les tendències actuals i extrapolar la situació, establint diferents escenaris de futur, més o menys probables. Aquesta metodologia, l'anomenem prospectiva. Però que un escenari sigui el més probable no vol dir que necessàriament acabi esdevenint! En realitat, el futur depèn de les accions que duem a terme en el present tots i cadascun de nosaltres: el futur és, realment, a les nostres mans!

  TANCAR
  Superpoblació. Quants en podem arribar a ser?

  Actualment la població mundial supera els 7.000 milions d'habitants, una xifra històrica a la qual s'ha arribat gràcies a la millora global de les condicions de vida de les persones. La majoria dels models poblacionals mostren que aquesta tendència continuarà, com a mínim, fins a mitjan segle, tot i que a partir de llavors el creixement podria arribar a frenar-se.

  Paral·lelament, en els països desenvolupats s'observa un envelliment progressiu de la població, fruit del descens en les taxes de natalitat. Al llarg del segle, aquest fenomen probablement s'estendrà a altres països.

  En definitiva, en el futur en serem més i, en general, serem també més vells!

  TANCAR
  Megaciutats. El futur serà urbà.

  Una de les tendències més marcades que observem actualment és el trasllat progressiu de la població des del camp cap a les grans ciutats. Per primera vegada a la història, més de la meitat de la població del món viu ja a les ciutats, i aquesta tendència s'incrementarà en el futur. Durant el segle xxi assistirem doncs a la proliferació de megaciutats, urbs de més de deu milions d'habitants.

  Les megaciutats presenten avantatges i inconvenients. Si es gestionen adequadament, permeten un ús racional dels recursos i minimitzen l'impacte sobre el territori. Però, si no, poden implicar greus problemes socials i mediambientals. Aconseguirem gestionar-les de manera correcta?

  TANCAR
  Fins quan podrà el nostre planeta mantenir-nos? El futur serà sostenible, o no serà.

  La nostra societat actual és clarament insostenible. De mitjana, avui dia gastem en un any els recursos equivalents a 1,5 vegades la capacitat anual de la Terra per produir-los. Això vol dir que no tan sols consumim molt més del que el planeta pot proporcionar-nos, sinó que, a més, gastem uns recursos que pertanyen a les generacions futures. Si no evolucionem cap a un mode de vida sostenible i les tendències actuals no s'inverteixen, al 2050 podríem arribar a necessitar els recursos de tres planetes Terra per satisfer les nostres demandes anuals. Però continuarem tenint-ne només un...

  TANCAR
  Cerquem solucions. Cap a la societat del coneixement!

  Una de les característiques més destacades de la nostra societat és el desenvolupament científic i tecnològic. En el darrer segle, el ritme de les innovacions i els canvis tecnològics s'ha accelerat de manera sostinguda i no hi ha indicis que s'hagi d'aturar en el futur. La ciència i la tecnologia poden oferir-nos les claus per superar amb èxit els reptes que el futur ens presenta. Potser la supervivència de la civilització, de la humanitat i fins i tot de la biosfera mateixa, passa per la nostra capacitat d'evolucionar cap a una nova societat del coneixement.