CONFERÈNCIA

Gaseles, felins i grius: la fauna dels deserts en les escenes de caça


Horaris i ubicacions

Tancar

Pestañas principales

Les escenes de caça al desert són un motiu iconogràfic freqüent en els monuments funeraris de les elits de l'Egipte faraònic. La representació dels animals i dels caçadors ens ofereix una valuosa informació sobre la fauna i la flora dels deserts, sobre les tècniques egípcies de caça o sobre el profund coneixement que van tenir els egipcis de les espècies cinegètiques i del seu entorn natural.
En aquesta conferència aquestes escenes serviran, d'una banda, per il·lustrar aquests aspectes, que, freqüentment, són representats minuciosament. De l'altra, també serviran per advertir-nos que aquestes imatges estaven impregnades d'unes funcions i unes valoracions socioculturals, d'unes convencions artístiques, de certes normes de decor i de certs referents religiosos o mítics que impedeixen llegir al peu de la lletra el que es representa en aquestes escenes. Com a mostra d'això, per exemple, cal subratllar que la preeminència donada a les activitats cinegètiques als paisatges desèrtics en l'art i en certs textos contrasta amb l'escassa rellevància que va tenir la caça com a activitat econòmica a l'antic Egipte, tal com es desprèn de la interpretació de les restes arqueofaunístiques trobades als jaciments egipcis.
Aquestes lectures tan diferents de les escenes de caça es tractaran aquí com les dues fulles d'una mateixa finestra a través de la qual podem treure el cap i conèixer una mica millor la mentalitat dels egipcis i la manera en què van percebre i conèixer el seu entorn natural.


A càrrec de:

Andrés Diego Espinel, egiptòleg i científic titular a l'Instituto de Lenguas y Culturas del CSIC (Madrid).

Segueix investigant
Temàtiques relacionades:
Públics: