TALLER

Gimcana dels Mars


Horaris i ubicacions

Tancar

Pestañas principales

Amb la gimcana, volem transformar la ciutat de Barcelona en un oceà. Els participants "navegaran" per diversos corrents oceànics distribuïts per la ciutat i coneixeran, des d'una perspectiva àmplia i a través d'una sèrie de proves, alguns dels ecosistemes que es poden trobar en aquests corrents. A l'acte final comprovaran, conjuntament amb altres escoles, com els oceans són un sistema global i interconnectat amb un bon funcionament gràcies a la col•laboració de tots els corrents.

En col•laboració amb l'Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC)

Temàtica: amb aquesta activitat volem treballar d'una manera alternativa els diferents ecosistemes marins i conscienciar els alumnes de la importància que té cadascun dels corrents per al bon funcionament global.

Com s'hi participa?

1. Els alumnes, per ordre d'inscripció, podran triar un dels 12 corrents marins que es proposen:
- Corrent de Califòrnia
- Corrent del Perú
- Corrent de Kuroshio
- Corrent de Noruega
- Corrent del Labrador
- Corrent circumpolar antàrtic
- Corrent del Golf
- Corrent de l'Índic subtropical
- Corrent de Benguela
- Corrent del Brasil
- Corrent liguroprovençal
- Corrent equatorial

2. Una vegada hagin triat el corrent pel qual volen "navegar", rebran un enigma que hauran de resoldre per saber l'adreça exacta del primer dels 3 indrets que visitaran. Hauran de ser-hi, puntualment, a les 9 h.

3. Cadascun dels recorreguts representa un dels majors corrents oceànics que hi ha al món. En cada recorregut es faran 3 parades, que representaran els diversos hàbitats que es poden trobar seguint aquell corrent. A cada parada s'hauran de superar 2 proves relacionades amb cadascun dels hàbitats.

4. Per cada prova superada amb èxit, els participants rebran un testimoni d'aigua que hauran de dur a la gran festa final.

5. Quan hagin superat les dues proves d'un mateix indret, se'ls proposarà un nou enigma, la resolució del qual els donarà l'adreça de l'indret que hauran de visitar després.

6. Un cop hagin visitat els tres llocs referents al seu corrent marí (i, per tant, hagin superat un total de 6 proves), els grups participants hauran d'anar, amb els testimonis d'aigua que hagin anat aconseguint durant el recorregut, a CosmoCaixa, on tindrà lloc l'acte final de la Gimcana dels Mars a les 13.30 h.

Més informació, a www.elmarafons.com


Segueix investigant
Temàtiques relacionades: