TALLER

Cap a una nova medicina

Laboratori


Horaris i ubicacions

Tancar

Pestañas principales

Els avenços en el coneixement de la genètica humana han permès començar un canvi en la manera com la ciència mèdica s'enfronta a la malaltia.  Moltes malalties, com el càncer o la diabetis, són el resultat d'alteracions en l'expressió de molts gens. El desenvolupament de la recerca científica i tècnica ha iniciat un procés de transformació que condueix a una nova forma d'entendre la medicina, la medicina personalitzada, en la qual el repte s'estableix no tant a tractar la malaltia sinó l'individu que la pateix.

Què és la revolució genòmica? Què és la medicina personalitzada? Com s'hi ha arribat? Com ens en beneficiem? Són algunes de les preguntes que ens formularem en aquest taller, on tindrem l'oportunitat de conèixer i experimentar amb el microarray una tecnologia molt útil per a l'anàlisi d'aquestes malalties, ja que permet analitzar l'expressió de milers de gens alhora. Els científics han trobat que alguns gens s'expressen en les cèl·lules canceroses a nivells diferents que en les cèl·lules normals. L'anàlisi dels nivells d'expressió dels gens en diferents tipus de càncer ha permès, d'una banda, la identificació de gens clau per a l'aparició del tumor i d'altra banda, classificar i diagnosticar els tumors de diversos tipus de càncer segons els nivells d'expressió de determinats gens. Així, s'han desenvolupat i aplicat teràpies més adequades per a cada pacient segons el tipus de càncer, en funció de les alteracions de l'expressió dels gens de les cèl·lules canceroses. Aquesta és la base de l'anomenada Medicina Personalitzada.

Tot, experimentant com si fóssim uns científics d'un institut de recerca, analitzarem i discutirem els resultats que s'obtinguin alhora que reflexionaren sobre  la privacitat del genoma de cadascú.


Segueix investigant
Temàtiques relacionades:
Públics: