CONFERÈNCIA

Història de l'astronomia fins al començament del segle xx


Horaris i ubicacions

Tancar

Pestañas principales

La història de l'astronomia s'ha anat construint al llarg de períodes de temps en els quals l'home ha donat respostes a la seva curiositat i fascinació per la realitat que l'envoltava, que l'ha impulsat a reflexionar-hi, a estudiar-la i a interpretar-la. Basant-se en l'observació d'un mateix cel, d'unes mateixes estrelles, els homes de les diferents èpoques i cultures han desenvolupat models que explicaven aquesta realitat i han "creat" cosmologies que miraven d'arribar a comprendre el comportament de l'Univers. Veurem com una mateixa realitat còsmica s'ha "vist" de maneres molt diferents.


Segueix investigant
Temàtiques relacionades:
Públics: