CURS - JORNADA

IV Jornades sobre l'Ensenyament de la Biologia i la Geologia a Secundària

La ciència per a i amb la societat


Horaris i ubicacions

Tancar

Pestañas principales

Organitzades en col·laboració amb: Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya. Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

Les jornades versaran sobre l'ensenyament de la biologia i la geologia a educació secundària. Es presentaran programes de ciència i activitats de tipus investigatiu a l'aula. També ens aproparem a l'educació per projectes amb exemples que actualment ja s'estan duent a terme.
Veurem com seguint els objectius europeus, podem mirar d'acostar la ciència a la societat, tant de manera participativa com donant resposta al que demana la societat.
Podràs participar en:
Conferències, a càrrec d'especialistes nacionals i internacionals en didàctica de les ciències.
Taules rodones, en què experts ens explicaran les seves experiències en projectes basats en la indagació.
Tallers experimentals, impartits per professors implicats en recursos i projectes, amb experiències reals i aplicables.


Segueix investigant
Temàtiques relacionades:
Públics: