CONFERÈNCIA

Jerusalem i Babilònia al segle XX


Horaris i ubicacions

Tancar

Pestañas principales

L'oposició bíblica entre la ciutat de Déu i la ciutat dels homes ha inspirat moltes utopies urbanes a diferents èpoques històriques, i ha servit també de referència per a nombroses visions crítiques de la metròpoli contemporània: la nova Jerusalem resplendent ha il·luminat amb el seu fulgor el pensament dels més visionaris reformadors urbanístics, mentre que les noves Babilònies dels nostres dies servien per teoritzar el caos o deplorar la confusió de les aglomeracions produïdes per l'accelerada explosió urbana.

Encara que la construcció de l'arquitectura i la ciutat al segle XX sembla obeir només a lògiques demogràfiques, tècniques i econòmiques, a les urbs somiades o odiades d'aquesta etapa històrica bateguen pulsions simbòliques arcaiques les fonts de les quals potser es troben als relats sagrats de la Bíblia. 


Segueix investigant
Temàtiques relacionades:
Públics: