VISITA COMENTADA

Joan Miró i l objecte


Horaris i ubicacions

Tancar

Pestañas principales

Organitzada conjuntament per la Fundació Bancària "la Caixa" i la Fundació Joan Miró de Barcelona, i comissariada per William Jeffett, conservador en cap del Salvador Dalí Museum de Saint Petersburg (Florida), aquesta important mostra es podrà veure a la nostra fundació del 28 d'octubre del 2015 al 17 de gener del 2016, i del 9 de febrer al 22 de maig del 2016 a CaixaForum Madrid. El doctor Jeffett és autor d'una tesi doctoral sobre la funció de l'objecte en l'obra escultòrica de Joan Miró, així com de nombroses publicacions al voltant d'aquest tema.

Aquesta exposició monogràfica, la primera mostra dedicada a l'objecte en la producció de Joan Miró, analitzarà com l'artista representa els objectes als seus quadres i com incorpora gradualment l'objecte físic a la pintura mitjançant l'ús del collage. En molts aspectes, aquest procés va significar, a final de la dècada de 1920, un desafiament frontal a les arts plàstiques, el que ell mateix definiria com l'«assassinat de la pintura». Als anys trenta, l'element bidimensional del collage va donar pas de manera progressiva a la utilització d'acoblaments tridimensionals d'objectes, que s'exhibien en el context ideològic de l'objecte surrealista. Es tractava, en un cert sentit, de collages en tres dimensions, i durant aquell període Miró va continuar treballant el collage i va introduir materials heterodoxos i antiartístics, tant en la seva obra plàstica com en els seus objectes. La pintura, aquí, s'entenia com un objecte, igual que les imatges pictòriques generades per l'aplicació de la lògica del collage. Sens dubte, aquesta transformació es pot interpretar des de l'òptica d'una crisi de la pintura, i l'objecte en si mateix com una nova orientació poètica.

Després de la Guerra Civil Espanyola i la Segona Guerra Mundial, Miró va mantenir ferm el compromís amb l'objecte en explorar per primera vegada les possibilitats de la ceràmica i la realització d'escultures amb ferro i bronze. També en aquest cas, l'objecte adquiriria protagonisme i, en els seus bronzes de maduresa, Miró buidaria objectes trobats en metall, transformant la «cosa inerta» en representacions de figures expressives, que sovint reproduïen dones i ocells. Aquesta vena poètica va ser essencial durant els últims anys de l'artista, com també ho va ser el que s'ha anomenat «el segon assassinat de la pintura» o l'«antipintura», la màxima expressió de la qual es troba en les obres rupturistes que l'artista va crear a finals dels anys seixanta i la primera meitat dels setanta, moltes per ser exposades el 1974 al Grand Palais de París.

La mostra anirà acompanyada d'un catàleg en què s'inclouran importants articles destinats a il·lustrar la diversitat de la producció mironiana, concretament, a càrrec de Perejaume, Didier Ottinger i Joan Punyet Miró, a més dels textos del comissari de la mostra.

Exposició i catàleg es dividiran en sis àmbits:

1) Un món d'objectes
2) L'assassinat de la pintura
3) Del collage a l'escultura
4) De la ceràmica a l'escultura
5) Escultura
6) Antipintura (inclou una secció dedicada a l'exposició del Grand Palais, 1974)

Per acabar, cal dir que Miró i l'objecte constarà d'unes 130 obres, incloent-hi pintures, collages, objectes, ceràmiques i escultures procedents d'importants col·leccions, tant públiques com privades, d'Europa i d'Amèrica, totes seleccionades individualment segons un rigorós criteri científic. Aquesta selecció s'ha basat en la necessitat d'organitzar una mostra que exerceixi un fort impacte visual en l'espectador i que, al mateix temps, contribueixi de manera rellevant al coneixement acadèmic de les aportacions de Miró en tota la seva dimensió i complexitat. L'exposició demostrarà que Joan Miró va ser molt més que un pintor, que va experimentar amb un extens ventall de materials artístics i idees poc convencionals i que, a través del procés de desafiar la pintura i d'adherir-se al nou concepte de l'objecte, va propiciar un canvi transcendental en la nostra percepció de l'art.


Segueix investigant
Temàtiques relacionades:
Públics: