CONFERÈNCIA

La Bíblia en el cine


Horaris i ubicacions

Tancar

Pestañas principales

La Bíblia és, sens dubte, el llibre més traduït i comentat de la literatura mundial. Llibre sagrat per a molts, suposa per a tothom, es cregui o no en el seu missatge de salvació, un autèntic cim de la paraula escrita i del pensament dels éssers humans. Des dels seus orígens, el cinema s'ha inspirat en temes bíblics, tant de l'Antic com del Nou Testament.

Abans de començar el segle XX ja hi havia exemples de pel·lícules basades en la vida de Crist. Al llarg dels 120 anys que ens separen dels inicis de l'activitat cinematogràfica, la Bíblia ha estat un dels grans vivers de la imaginació fílmica i ha generat algunes de les superproduccions més famoses de la història del setè art. Des del llibre del Gènesi fins als Fets dels Apòstols, les narracions bíbliques han estat font de nombrosos i inoblidables films. 


Segueix investigant
Temàtiques relacionades:
Públics: