La llum de l'ALBA

Una eina per descobrir els secrets de la matèria


Horaris i ubicacions

Tancar

Pestañas principales

La llum ens permet entendre, conèixer, apreciar la bellesa dels objectes que ens envolten. Hi ha una altra bellesa amagada, i hi ha particularitats que no es poden arribar a conèixer sense fer servir tecnologies especials. Una d'aquestes és la llum del sincrotró. La llum que els electrons molt energètics emeten quan la seva trajectòria es corba s'utilitza per indagar els detalls de la matèria que s'amaguen no tan sols a la vista humana sinó també a altres mètodes d'investigació.
ALBA (el Laboratori de Llum Sincrotró Espanyol) produeix els electrons, els dóna energia, els accelera i els fa moure's en trajectòries corbes, recull la llum que produeixen i la porta fins a laboratoris especials on els científics posicionen les mostres de la matèria que estan estudiant. La informació que recullen serveix per entendre sistemes biològics, per desenvolupar nous materials i nous fàrmacs, per definir processos de catàlisi, per comprendre l'origen i els processos de degeneració del patrimoni artístic; en resum, per a l'evolució del coneixement i per posar-lo al servei de la societat.
Caterina Biscari és llicenciada en Ciències físiques a la Universitat Complutense de Madrid i doctora en Física per la Universitat degli Studi di Napoli. Ha desenvolupat la seva carrera científica en l'àmbit dels acceleradors de partícules en diferents laboratoris del món, com el CERN, el laboratori més gran del món d'investigació en física de partícules, el Laboratori Nacional de Frascati de l'INFN a Itàlia i el Centre Nacional d'Hadronteràpia Oncològica de Pavia.
És la directora d'ALBA, el Laboratori de Llum Sincrotró Espanyol, centrat en un accelerador d'electrons, que és la primera instal·lació d'aquest tipus al sud-oest d'Europa. ALBA ofereix instruments de gran precisió a les comunitats científiques de biòlegs, físics, químics, per a l'estudi de la matèria a nivells atòmics, i està oberta als usuaris des del 2012.
Biscari participa en comitès científics assessors de projectes de diferents països. Entre aquests destaca la seva responsabilitat al Comitè Assessor dels Acceleradors del CERN, al Comitè Assessor de la Font d'Espal·lació Europea a Suècia (ESS) i al Comitè Assessor de l'European XFEL a Hamburg.
Patricia Fernández de Lis és redactora en cap de la secció de ciència del diari El País, directora de "Materia_Ciencia" i professora del màster en Periodisme i comunicació de la ciència, la tecnologia i el medi ambient a la Universitat Carlos III de Madrid. Anteriorment va ser redactora en cap de la secció de ciències al diari Público, redactora a El País i directora adjunta del Curs de periodisme en tecnologies de la informació UAM / EL PAÍS.


A càrrec de:

Caterina Biscati, directora d'ALBA, el Laboratori de Llum de Sincrotró Espanyol, serà entrevistada per Patricia Fernández de Lis, redactora en cap de ciència del diari El País.

Segueix investigant
Temàtiques relacionades:
Públics: