La llum per comprendre el cervell

Optogenètica i optofarmacologia


Horaris i ubicacions

Tancar

Pestañas principales

Avui dia es desenvolupen mètodes experimentals nous per estimular les cèl•lules a través de la llum, que sobretot es fan servir per manipular les neurones i els circuits que es formen al cervell i, alhora, entendre com funcionen. Aquests mètodes inclouen la manipulació genètica amb proteïnes fotosensibles (optogenètica) i el desenvolupament de fàrmacs sintètics l'activitat dels quals es regula amb llum (optofarmacologia).
L'activitat del grup de recerca del Dr. Gorostiza se centra a desenvolupar commutadors òptics per a l'activitat neuronal a través del control remot. Els commutadors òptics són molècules l'estructura de les quals canvia quan s'il•luminen i permeten controlar mitjançant un sistema remot, amb patrons espacials i temporals d'il•luminació, els processos cel•lulars com ara la secreció cel•lular. Aquest procés és important respecte de l'alliberament d'hormones i proteïnes dins i fora dels organismes, i és essencial perquè es transmetin els impulsos nerviosos entre les neurones.
A les cèl•lules, molts processos es duen a terme en mil•lèsimes de mil•límetre i en un temps de mil•lèsimes de segon. La llum és una eina de manipulació ideal en aquestes escales, com per exemple per poder estudiar del trànsit de proteïnes, que és molt complex i es produeix contínuament a totes les cèl•lules. Les noves eines poden permetre, amb un feix de llum, controlar el que fan algunes d'aquestes proteïnes sense que les altres s'alterin, d'aquesta manera es pot veure quin paper tenen en l'activitat global de la cèl•lula.
Els mètodes per manipular els processos biològics amb llum estan revolucionant molts àmbits de la recerca i la medicina, perquè permeten fer uns experiments que abans eren impensables. En pocs anys hem vist progressos emocionants en aquest camp, com ara el control amb llum de la locomoció en ratolins o el del batec del cor en peixos. L'any passat, la revista Nature va destacar aquestes tècniques com a mètode de l'any, i els científics pioners d'aquest camp han rebut premis molt prestigiosos... I això és només el començament.


Pau Gorostiza és doctor en física per la Universitat de Barcelona, especialitzat en electroquímica de semiconductors. Actualment és professor de recerca de l'ICREA i cap del grup de recerca en nanosondes i nanocommutadors de l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC). Com a investigador visitant ha fet estades a la Universitat Pierre et Marie Curie (París), el CNRS, la Universitat de Califòrnia (Berkeley) i el Helen Wills Neuroscience Institute (UCLA). Va obtenir el Premi Jove Investigador Biomèdic de la Fundació Francisco Cobos, un premi de desenvolupament de carrera de la Human Frontier Science Program (HFSP) i una Starting Grant del Consell Europeu de Recerca ("ERC", per les sigles en anglès).


Alipio Gutiérrez, president de l'Asociació de Informadores de la Salud.


A càrrec de:

Pau Gorostiza, professor d'investigació del Institut de Bioenginyeria de Catalunya, serà entrevistat per Alipio Gutiérrez, president de l'Asociació de Informadores de la Salud

Segueix investigant
Temàtiques relacionades:
Públics: