CONFERÈNCIA

La restauració del claustre de Sant Daniel. Intervencions i troballes


Horaris i ubicacions

Tancar

Pestañas principales

En l'àmbit del projecte de restauració de la planta romànica del claustre del monestir de Sant Daniel, propiciada pel programa Romànic Obert de l'Obra Social "la Caixa" i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, es van proposar unes intervencions fora de l'àmbit de la més estricta neteja i restauració. Les més visibles són el rebaix del paviment de l'espai interior del claustre, la recuperació de l'accés únic original de la façana sud i la recuperació del coronament de l'ala nord, per tal de reconfigurar un claustre de dos nivells.
Però durant la intervenció, i a causa del nivell de profunditat assolit, van sortir a la llum, durant l'execució de les obres, un seguit de troballes, reflex de la història del claustre i de la seva evolució. D'aquestes, les més notòries són una arrencada de gàrgola, l'existència de dues escales superposades, un nou pou anterior a l'existent i l'evolució en el temps de l'obertura de la cantonada sud-oest.
Aquestes troballes són les que ens permeten, al marge de la restauració pròpiament dita, llançar unes hipòtesis sobre l'evolució del claustre i del monestir al llarg dels segles, com a reflex del creixement de la comunitat de monges benedictines que, al llarg dels seus mil anys d'existència, ha ocupat, viscut i mantingut el monument.


A càrrec de:

Pep Pla de Solà-Morales, arquitecte

Segueix investigant
Temàtiques relacionades:
Públics: