Cicle

Les noves fronteres de l'astrofísica


Pestañas principales

L'astrofísica està vivint una època revolucionària: noves tècniques, instruments i teories estan proporcionant per primera vegada respostes veraces i coherents a les grans qüestions que la humanitat persegueix des de l'època dels grecs. La hipòtesi actual és que els elements que formen part dels "objectes celestes" són els mateixos que hi ha a la Terra i els podem aplicar les lleis de la física.

Això fa possible que l'espai es pugui fer servir com un gran laboratori, les condicions extremes i especials del qual som incapaços de reproduir a la Terra. Utilitzar l'espai com a àrea d'experimentació és l'única manera d'intentar conèixer com es comporta la matèria en circumstàncies determinades.

 

Aquest cicle tracta sobre els últims descobriments en astrofísica i sobre els reptes futurs. L'estudi de púlsars, les primeres mesures d'ones gravitacionals, la comprensió de l'energia fosca i els resultats de les missions d'exploració dels planetes gegants ens ensenyaran la importància de l'astrofísica actual.


Activitats del cicle