Cicle

Els ecosistemes naturals: un recurs econòmic? Biodiversitat

Cicle de conferències


Pestañas principales

La biodiversitat és bàsica per al manteniment del nostre planeta i es troba greument amenaçada. A Europa, els objectius de l'estratègia comunitària de biodiversitat van estar lluny d'assolir-se el 2010. La nova estratègia és encara més ambiciosa. La biodiversitat té una alta significació ambiental, cultural i patrimonial. Ara bé, darrerament, les Nacions Unides i molts científics i professionals estan desenvolupant el concepte de "serveis ecosistèmics". El bon funcionament dels sistemes naturals ofereix serveis com ara la regulació hídrica, la mitigació del canvi climàtic, la disponibilitat d'aliments... Són serveis que no han entrat a la lògica del mercat però la seva absència genera costos, a més de les disfuncions ambientals.  
Hi continua havent conflictes d'interessos entre natura i desenvolupament i urbanització.
Serviria valorar econòmicament aquests serveis ecosistèmics? Quins són? Per què no els hem valorat fins ara? Què és la "infraestructura verda" de la qual parla la Unió Europea?