Llums i ombres de la neuroestètica


Horaris i ubicacions

Tancar

Pestañas principales

Camilo José Cela Conde (EVOCOG, Universitat de les Illes Balears)


Una dècada després que apareguessin els primers treballs experimentals sobre l'activació d'àrees cerebrals en l'apreciació de la bellesa, l'anomenada neuroestètica (nom proposat per Semir Zeki) és una ciència ja no emergent sinó establerta. Són molt nombrosos els articles que s'han dedicat a aquesta línia d'investigació i fins i tot hi ha grups internacionals organitzats per a l'estudi de la neuroestètica.


No obstant això, l'abast de les explicacions aconseguides per poder entendre en què consisteixen els correlats cerebrals de la capacitat estètica humana i quin n'és el significat tant cognitiu com evolutiu encara estan subjectes a certs dubtes sense que, de moment, s'hagi aconseguit un programa experimental capaç de resoldre-les. Aquesta xerrada es dedicarà a repassar aquests reptes pendents.


A càrrec de:

Camilo José Cela Conde (EVOCOG, Universitat de les Illes Balears)

Segueix investigant
Temàtiques relacionades:
Públics: