EXPOSICIÓ

Mediterrani, del mite a la raó VD

Visita dinamitzada


Horaris i ubicacions

Tancar

Pestañas principales

Mediterrània és un projecte d'exposició transversal produïda conjuntament per les Àrees de Ciència i Cultura, els continguts i museografia combinen elements complementaris que presenten i analitzen l'evolució de manifestacions culturals gestats al si del Mediterrani i comuns a altres civilitzacions, des d'un punt de vista artístic i científic. Art i ciència, doncs, com a formes de coneixement complementàries que es donen suport entre si en el contínuum del saber universal.
 
Durant el període de temps en què les dues exposicions coincideixin, elements museogràfics posaran en connexió els dos centres, CaixaForum i CosmoCaixa, amb el suport virtual d'una àgora simultània, taules digitals interactives i la transferència d'elements d'exposició propis de CaixaForum a CosmoCaixa i viceversa.
 
La mostra a CaixaForum exposa els principals valors apareguts en les cultures mediterrànies antigues que han romàs fins avui, s'han divulgat en altres cultures i han suposat un canvi en la manera en què l'ésser humà s'ha relacionat amb l'entorn i amb els seus semblants. Són valors que han suposat la fi de les èpoques més antigues (Edat de Bronze) i el naixement de cultures ja modernes o pre-modernes.
L'exposició es planteja com un recorregut històric i temàtic. Es destaquen, al llarg del primer mil·lenni, en ordre cronològic, les aportacions i canvis substancials de i en les cultures mediterrànies.

Segueix investigant
Temàtiques educatives:
Nivells educatius: