CONFERÈNCIA

Moisès: de les aïgues al marbre


Horaris i ubicacions

Tancar

Pestañas principales

La història de Moisès ha tingut una presència constant en l'escultura, més gran del que es pot pensar. No només se circumscriu a la iconografia més coneguda, deguda a Miquel Àngel, i en la qual s'aprofundirà, sinó que hi ha representacions de ple volum i relleu de diferents passatges de la vida del profeta, legislador i alliberador dels hebreus. Són escenes preses de l'Èxode: el descobriment de la filla del faraó d'un cistell al Nil amb un preciós infant hebreu que va anomenar Moisès i va adoptar com a fill; la manera com va poder ser criat per la seva mare Jocabed; el pas per les aigües obertes del mar Roig escapant dels egipcis; el miracle de l'aigua al desert; la pujada al mont Sinaí per rebre les taules de la llei, etc.

No obstant això, gairebé no hi ha representacions de la continuació del relat de la seva vida al Levític, ni al Nombres, ni al Deuteronomi


Segueix investigant
Temàtiques relacionades:
Públics: