VISITA COMENTADA

Nombres de bona família

Visita comentada


Horaris i ubicacions

Tancar

Pestañas principales

Al llarg de cinc mil·lennis, han anat sorgint les diferents famílies de nombres per resoldre problemes que exigien cada vegada més creativitat.

Durant la visita guiada el públic assistent, tot participant en experiències i situacions relacionades amb la vida quotidiana, tindrà l'oportunitat de descobrir, acompanyat per un educador, com la necessitat de comptar ha anat molt lligada a l'evolució i l'activitat humana, i també algunes de les  necessitats que van motivar l'aparició dels nombres naturals, sencers, racionals, reals... Un desenvolupament numèric que ha permès comptar, ordenar, situar, comparar, repartir, calcular, codificar..., i disposar d'un llenguatge que avui és essencial, tant per a la vida quotidiana com per al desenvolupament de la ciència i la tècnica.


Segueix investigant
Temàtiques relacionades:
Públics: