Panòptic de dones bíbliques


Horaris i ubicacions

Tancar

Pestañas principales

L'Antic Testament va seguir, com corresponia a un poble semita, transhumant i, finalment i excepcionalment, monoteista, un guió patriarcal, cosa que va significar que el paper de la dona va quedar relegat a un pla secundari i circumstancial. En aquest sentit, encara que actualment se'n pot fer raonablement una lectura de reivindicació feminista, sobretot si es tenen en compte els temes triats de dones bíbliques per a imatges artístiques, també és possible furgar en aquest substanciós pòsit i rescatar les lluïssors antropològiques d'aquest tresor soterrat.

I és que l'Antic Testament va aportar un conjunt d'heroïnes de perfil vistós, tallades pel doble patró de la passió i de la paciència, de l'acció i de la reacció, que brilla i alliçona èticament amb una singular eficàcia èpica i dramàtica. Des d'aquesta perspectiva, en aquesta conferència se seleccionaran alguns dels prototips de dones bíbliques més freqüentats pels mestres de la pintura occidental, per intentar no només esbrinar el sentit de la seva representació, sinó també la peculiar idiosincràsia dels seus autors.


Segueix investigant
Temàtiques relacionades:
Públics: