CONFERÈNCIA

Pictomusicadèlfia: música, pintura i neuroestètica


Horaris i ubicacions

Tancar

Pestañas principales

Octavio de Juan Ayala (Conservatori d'Alacant i director del projecte Artyciencia, CSIC-CTB)


L'art es presenta sota una diversitat d'estils i cultures sorprenent, però pot ser que hi hagi principis universals que transcendeixin les fronteres culturals? Es pot parlar d'una "ciència de l'art"? Des de la nostra perspectiva, la resposta és sí, i per i per a això, creiem que la Pictomusicadelfia, com a instrument d'interrelació entre la música i la pintura a través de l'anàlisi dels mitjans tècnics i expressius, potser ens pot ajudar a obrir una nova via personal de pensament i d'exploració del món perceptual i emocional que ens envolta, que ens pot proporcionar tant més gaudi i fruïció dels fenòmens estètics que els fets perceptiu i emocional comporten intrínsecament com un coneixement de les bases neuronals i psicològiques d'una realitat que ens individualitza com a éssers humans i que ens fa, precisament, humans, i que també ens pot portar, potser, a l'obertura de noves facetes terapèutiques i clíniques que contribueixin a millorar-nos la salut física, mental i espiritual.


A càrrec de:

Octavio de Juan Ayala (Conservatori d'Alacant i director del projecte Artyciencia, CSIC-CTB)

Segueix investigant
Temàtiques relacionades:
Públics: