CONFERÈNCIA

Riscos i moviments ambientals a Catalunya: què està passant i cap a on anem?

 • Presentacion del evento

  Datos del Evento
  • Dimecres 10 de març de 2014

   A càrrec de

   Josep Espluga Trenc i Mariano Marzo Carpio

  • CONTACTE:
   • A les 19.00 h

  • Recomanat per a:
   • Públic especialitzat

   • Públic general

  • Més informació i altres ubicacions

  Enlaces a Redes Sociales

  La revolució cientificotècnica i industrial dels darrers dos segles ens ha permès desplaçar els límits que la natura ens imposava, fins al punt que bona part dels estils de vida moderns es fonamenten en el convenciment que la seva dominació està garantida.

  Més informació i altres ubicacions

  TANCAR
  Palau Macaya 

  Dimecres 10 de març de 2014

  Més informació i altres ubicacions
  • Adreça:

   Passeig de Sant Joan, 108 Barcelona, Barcelona

  • Horari:

   A les 19.00 h

  • A càrrec de:

   Josep Espluga Trenc i Mariano Marzo Carpio

  • Preu:

   Actividad gratuïta

  La conferència en un minut

  • Quins són els riscos ambientals que preocupen els habitants de Catalunya? Sobre quins temes es mobilitzen els moviments ecologistes catalans? Quina és la lògica que hi ha darrere la protesta social contra determinades infraestructures tecnològiques o activitats productives?

  • Els humans sempre hem mantingut una relació ambivalent amb el suport fisicoquímic i biològic en el qual vivim, un sistema complex que anomenem la biosfera i que, en termes culturals, hem interpretat a través de la idea de natura. La natura, de la qual els humans formem part, és una variable clau en el desenvolupament de les nostres societats, ja que imposa unes constriccions a les nostres activitats i, històricament, ha influït en el desenvolupament de diferents formes culturals de viure en el planeta Terra.

  • La revolució cientificotècnica i industrial dels darrers dos segles ens ha permès desplaçar els límits que la natura ens imposava, fins al punt que bona part dels estils de vida moderns es fonamenten en el convenciment que la seva dominació està garantida o, simplement, en la ignorància de la seva existència. En el marc dels "Debats per entendre la societat d'avui" s'aborda des d'una perspectiva global els problemes ambientals contemporanis que preocupen els ciutadans. Un dels temes que més debat i controvèrsia generen en el món actual i que compten amb un poder de mobilització creixent.

  Altres conferències del cicle

  Listado de eventos
   • PÚBLIC ESPECIALITZAT

    PÚBLIC GENERAL

    Crisi, sanitat i salut

    Passeig de Sant Joan, 108 Barcelona, Barcelona. Dijous 24 d'abril de 2014

    Els efectes de la crisi actual sobre la salut de la nostra població depenen molt més de la influència de factors diferents dels propis del sistema sanitari, de manera que per prevenir-los o pal·liar-los convé una política que abasti també els determinants col·lectius i socials de la salut més rellevants. Una bona part dels efectes potencials d'aquesta crisi encara no s'han esdevingut. D'aquí ve la importància d'una vigilància atenta a la seva possible aparició. Pel que fa a les retallades específicament sanitàries, cal fer-les, si és el cas, de manera molt selectiva a fi de minimitzar-ne els efectes adversos potencials. Una política que requereix un ampli acord dels agents socials. Altrament, mantenir intervencions sanitàries ineficients i inequitatives en temps de crisi seria una injustícia doble.

   • PÚBLIC ESPECIALITZAT

    PÚBLIC GENERAL

    L'estat del benestar, avui

    Passeig de Sant Joan, 108 Barcelona, Barcelona. Dijous 22 de maig de 2014

    Quin model d'estat del benestar s'ha configurat a Catalunya els darrers 30 anys? Quines especificitats té en el context europeu? Quins discursos ideològics al voltant de l'estat del benestar són dominants? Quines implicacions estan tenint aquests moments de crisi i de reestructuració severa? Tenim un deute públic massa elevat? Què succeeix amb els drets socials universals? Com s'han de repartir els recursos escassos? Aquestes són algunes de les preguntes al voltant de les quals cal plantejar-se una reflexió per aportar elements que orientin l'elaboració de les polítiques públiques, en particular, en tres àrees d'actuació principals: l'educació, la sanitat i les polítiques de benestar social (serveis i transferències socials).