Serveis, creixement econòmic i internacionalització. Espanya, una economia de serveis?


Horaris i ubicacions

Tancar

Pestañas principales

El pes de les activitats de serveis en l'economia espanyola ha crescut de manera constant, les últimes dècades, en línia amb el que s'ha registrat als països més desenvolupats. Però l'estructura del sector a Espanya té trets peculiars: el tipus d'ocupació, els factors impulsors, la baixa productivitat i la internacionalització. Tot plegat és el que s'analitzarà, abordant també l'aparent conflicte indústria/serveis i els canvis previsibles en el futur.


A càrrec de:

Juan Ramón Cuadrado Roura, catedràtic d'economia aplicada, Universitat d'Alcalá

Segueix investigant
Temàtiques relacionades:
Públics: