CONFERÈNCIA

Solidaritat i justícia en un món globalitzat


Horaris i ubicacions

Tancar

Pestañas principales

Segons la Declaració dels Drets Humans del 1948, els drets de la igualtat haurien de ser drets universals, garantits a tothom. El fet és que els intents de fer societats més justes es mouen en els límits dels estats nacionals i no hem sabut posar les bases polítiques per construir una justícia internacional. Avui no parlem de justícia sinó de "cooperació" amb els països en vies de desenvolupament. És a dir, no estem parlant de justícia sinó, en tot cas, de solidaritat. En la conferència es tractaran les diferències conceptuals i les concomitàncies entre justícia i solidaritat, com també la idea que són valors complementaris. El propòsit final és fer paleses les deficiències d'un món que, malgrat la globalització, en vista de la justícia és incapaç d'universalitzar el principi de la justícia.


A càrrec de:

Victòria Camps és catedràtica emèrita de Filosofia moral i política de la Universitat Autònoma de Barcelona. Va ser senadora pel PSC-PSOE durant els anys 1993-1996 i consellera del Consell Audiovisual de Catalunya entre el 2002 i el 2008. Actualment és presidenta de la Fundació Víctor Grífols i Lucas i membre del Comitè de Bioètica de Catalunya. Ha estat presidenta del Comitè de Bioètica d'Espanya.

Segueix investigant
Temàtiques relacionades:
Públics: