TALLER

Assetjament escolar

Taller de prevenció de la violència


Horaris i ubicacions

Tancar

Pestañas principales

En aquest taller es defineix què és l'assetjament escolar: es fa una descripció del fenomen com a tal i s'aclareix què és el que no s'ha de considerar assetjament escolar. Per poder treballar aquest concepte, es duen a terme dues dinàmiques. En la primera, "Els cantons", es treballa allò amb què estan i no estan d'acord les persones assistents. En la segona dinàmica, "Qui és qui?", es posa en situació l'alumnat davant d'un cas d'assetjament escolar dins del mateix grup: es reparteixen diferents rols dels agents implicats en una situació d'assetjament escolar, sense que les persones participants sàpiguen quin és el seu propi paper.

La segona part del taller es dedica a treballar el model de relació respectuosa i igualitària, a partir d'una situació d'assetjament escolar. Per treballar aquest concepte, es dóna pas a la tercera dinàmica, "El punt de mira". Aquesta dinàmica, com el seu nom indica, consisteix a posar una persona en el punt de mira del grup. Es tracta de fer evident la força del grup per generar assetjament escolar i alhora per contribuir a eradicar una situació d'assetjament escolar. El grup pot ser un element marginador o integrador i, per això, en l'activitat es treballa la marginació d'una persona en el grup, per proposar alternatives d'integració i tracte respectuós.


Segueix investigant
Temàtiques educatives:
Nivells educatius: