TALLER

Gènere i sexisme

Taller de prevenció de la violència


Horaris i ubicacions

Tancar

Pestañas principales

Aquest taller incideix en les diferents formes de discriminació per gènere. La primera dinàmica que proposa posa en qüestió els estereotips sexistes associats als nens i les nenes des de la seva infància. La segona dinàmica permet una anàlisi dels rols de gènere tradicionals que s'associen en la publicitat. Aquestes dues dinàmiques posen al descobert els estereotips sexistes i volen contribuir al canvi d'actituds i creences entorn del gènere.

En una tercera i última dinàmica es treballa per promoure la igualtat entre nois i noies. Per això, se'ls proposa que estableixin un debat en què arribin a un consens de propostes per incentivar la igualtat dins la seva comunitat escolar (al pati, a la classe, als llibres, etc.).


Segueix investigant
Temàtiques educatives:
Nivells educatius: